ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Lottirose Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-356060; székhely: 1174 Budapest, Risztics János utca 5. 2.; adószám: 27901148-1-42; statisztikai számjel: 27901148-7729-113-01, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Babaguz.hu webshop (továbbiakban együtt: Babaguz.hu Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

A szolgáltatás igénybevétele kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, angol/magyar nyelven, magyar jogszabályok alapján íródnak, magatartási kódexre nem utalnak, ugyanakkor Szolgáltató magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: …………………………….

A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF módosítására. Az ÁSZF módosítása nem lehet visszamenőleges hatályú.

I: A szerződő partner adatai

Szolgáltató: Lottirose Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1174 Budapest, Risztics János utca 5. 2.

cégjegyzékszám: 01-09-356060;

adószám: 27901148-1-42;

statisztikai számjel: 27901148-7729-113-01,

ügyvezető: Nyári Fruzsina

telefonszám: +3620 380 9926 (normál díjszabással hívható)

e-mail:.lottirose.budapest@gmail.com

tárhelyszolgáltató: RackForest

tárhelyszolgáltató székhelye:

tárhelyszolgáltató telefonszáma:0670 362 4785

tárhelyszolgáltató e-mail címe: support@rackforest.hu

II. Fogalom-meghatározások

Felhasználó: Felhasználónak minősül a honlap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Babaguz.hu Szolgáltatás bármely szolgáltatását igénybe veszi. Felhasználó a Babaguz.hu Szolgáltatás bármely elemének használatának megkezdésével, elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit (továbbiakban: Felhasználó).

Termék: a https://babaguz.hu feltüntetett eszközök.

III. Rendelés menete

3.1 Termékek kiválasztása: A főoldal menüsorában, kategóriákra bontva találhatóak a termékek, ahol különböző tulajdonságok és jellemzők alapján szűkítheti a Felhasználó a keresést, hogy a számára legmegfelelőbb terméket tudja kiválasztani. Szolgáltató ezen funkció adataival működő keresőszolgáltatásban megjelenő adatokért semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

3.2. Termékek összegyűjtése a „Kosárba”: A Babaguz.hu Szolgáltatáson található terméket a „Kosárba rakom” gombra kattintva gyűjtheti össze a Felhasználó. A kosár ikonra kattintva megtekintheti a vásárlásra összegyűjtött termékeit. Itt még van lehetőség van a termékeket törlésére, mennyiségek módosítására. Ebben a menüben tételesen láthatja a Felhasználó a kosarában lévő termékeket, a vásárlói ár feltüntetésével. Az “Összeg” ár tartalmazza a szállítási költséget.

3.3. Termékek megrendelése: Ha a felhasználó, a kosár tartalmának megtekintése után nem szeretne további termékeket a kosár tartalmához adni, a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva adhatja meg Adatait (Név, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím, valamint céges számla esetén adószám). Amennyiben a felhasználó rendelkezik kuponkóddal, a lap tetején lehetősége van érvényesíteni azt.

Ezt követően kiválasztja szállítási módot, illetve fizetési módot (ezen szolgáltatások költségei szintén bruttó árral vannak feltüntetve) majd a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését.

A megjelenített termékek kizárólag a webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által történő házhoz szállítással vagy személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel.

A jelen ÁSZF elfogadásával, valamint a megrendelés Felhasználó részére történő elektronikus megküldésével („Megrendelés”) létrejön a szerződés, mely fizetési kötelezettséget keletkezet Felhasználó részére.

3.4. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címre Szolgáltató, Felhasználó részére küld egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet, a rendszer nem fogadta el a megrendelést.

IV. Fizetés menete

A megrendelő a kiszállítandó csomag ellenértékét kiegyenlítheti:

  • Online bankkártyás fizetéssel az OTP SimplePay rendszerén keresztül bankszámlára

A “Megrendelés elküldése” gombra kattintva Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Lottirose Kft. (1174 Budapest Risztics Janos utca 5/2) adatkezelő által a floraminiwash.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

  • Átutalással, a Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10101494-47402100-01005006 bankszámlaszámra.
  • Személyes átvétel esetén készpénzben, valamint SumUp fizetési mód igénybevételével.

V. Szállítás menete

  • A szállítás történhet futárral a Felhasználó által megadott címre. Az általunk használt futárszolgálat: Fáma futár.

A kiszállítás díja: 2000 Ft

  • Lehetőség van személyes átvételre az átvevő ponton. Cím: 1136 Budapest, Pannónia utca 33.

VI. Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számítottan a következő határidőn belül történik:

  • személyes átvétel esetén: nyitvatartási időben azonnal megtörténik
  • futárral történő szállítás esetén: a visszaigazolástól számított legfeljebb 5 munkanapon belül sor kerül a csomag postázására.

VII. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében fogyasztó Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő az áru kézhezvételétől számított 14 nap.

Ha fogyasztónak minősülő Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1174 Budapest, Risztics János utca 5.2., e-mail cím: lottirose.budapest@gmail.com.

Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a megrendeléshez kapcsolódó fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

A Felhasználó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltatónak visszaküldeni. A visszaküldés költsége a Felhasználót terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi fogyasztó részére előnyösebb időpontot kell figyelembe venni.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nem illeti meg Felhasználót az elállási jog, olyan termék tekintetében, amelynek ára a pénzpiaci vállalkozás által nem befolyásolható, elállás jogának gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ,

VIII. Jótállás

Hibás teljesítés esetén szerződés a 151/2003. Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A termék átadásának napjától 1 éves jótállási idő áll a Felhasználó rendelkezésére, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás csupán a 151/2003. Korm. rendelet mellékletében megjelölt termékek esetében áll fenn.

A jótállásból eredő jogok a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a kézhezvételtől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

IX. Termék-és kellékszavatosság

9.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Felhasználó – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

X. Panaszkezelés

A Felhasználó a termékkel vagy a Babaguz.hu tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait az I. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni.

A szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületek előtt intézhetők.

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00

Telefon:06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.:81

XI. Adatkezelés

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://babaguz.hu/adatvedelmi-feltetelek/

  1. Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)

Címzett: Lottirose Kft.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés azonosítója: (ide a rendelésszámot kell beírni)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot postai vagy e-mail útján lehet megküldeni az I. fejezetben megadott elérhetőségekre.